10 χρόνια Αντιρατσιστική Πρωτοβουλία

antiracist memory project
 
Το σχέδιο
Με αφορμή τα 10 χρόνια της Αντιρατσιστικής Πρωτοβουλίας (1998 - 2007) ξεκίνησε μια προσπάθεια να συγκεντρωθεί και να δημοσιευθεί όλο το υλικό που συνδέεται με τη δράση αυτή. Έτσι έχουν συγκεντρωθεί ήδη τα σημαντικότερα κείμενα (προκηρύξεις και Δελτία Τύπου), αρκετές φωτογραφίες - κυρίως από το 2003 και μετά, τα περισσότερα (αλλά όχι όλα) έντυπα και αφίσες και ελάχιστα βίντεο. Λείπουν και χρειάζονται αποκόμματα – αποδελτίωση τύπου για αναφορές στις δράσεις της Αντιρατσιστικής και γενικότερα στα ζητήματα.
Θεματικές
Αυτό το υλικό ταξινομείται τώρα στους εξής φακέλους:
 

Το εσωτερικό κάθε φάκελου αποτελεί έτσι ένα χρονικό της δράσης μας, όσο αφορά το συγκεκριμένο κάθε φορά ζήτημα.
 
Κατηγορίες
Όλα τα γραπτά αρχεία είναι επίσης ταξινομημένα στις παρακάτω (ίδιες) κατηγορίες. Η διαφορά είναι ότι εδώ απλώς βρίσκεται ο κατάλογος με όλα τα κείμενα που αναφέρονται στο θέμα, ανεξάρτητα από την αφορμή για την οποία εκδόθηκαν, δηλαδή υπάρχουν τελικά περισσότερα κείμενα, χωρίς ιστορικό. Ο αριθμός μπροστά από κάθε τίτλο κειμένου (πχ200212) αναφέρεται στο έτος (2002) και στον μήνα (12) που δημοσιεύθηκε το κάθε κείμενο.
Μετανάστες

Πρόσφυγες

Χώρα υποδοχης

Η άλλη Θεσσαλονίκη

Χρονολογική παράθεση των κειμένων:
Υπάρχει τέλος και κατανομή των κειμένων μόνο κατά έτος, ανεξάρτητα θεματολογίας.
1998 : 1999 : 2000 : 2001 : 2002 : 2003 : 2004 : 2005 : 2006 : 2007